Hakkımızda

Aralık 2005'te açılışı töreni yapılan ISPE Türkiye Şubemiz, kuruluşundan bu yana geçen nispeten kısa süre içerisinde çeşitli alanlarda dikkate değer ilerlemeler gerçekleştirmiştir.

Üye sayımız, bütün beklentilerin çok üzerine çıkarak yaklaşık 170'e ulaşmıştır. Bu, büyük ölçüde ISPE Türkiye Şubesi'nin kaliteli ve iyi organize edilmiş eğitim seminerleri sayesinde gerçekleşmiştir. Eğitimlerimiz, ilaç endüstrimizin çalışanlarınca büyük beğeni ve takdirle karşılanmakta olup şimdiden kaliteli ilaç üretimi eğitimleri için bir standart haline gelmiştir.

Derneğimizin dikkati çeken bir başka önemli çalışması, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde, ülkemizdeki ilk "İlaç Mühendisliği" derslerinin başlamasına yaptığı katkılardır. Ayrıca ISPE Türkiye'ye bağlı bir Öğrenci Şubemiz (Student Chapter) de burada, gelecek nesillerin endüstri liderlerini şimdiden hazırlamak ve eğitmek amacıyla kurulmuştur.

Bir diğer önemli başarımız ise Derneğimiz bünyesinde, farklı şirketlerden üyelerimizle PAT çalışma grubunun kurulmasıdır. Çalışma grubu her üç ayda bir toplanmakta ve bir "Yol Haritası" ile belirlenmiş projeler üzerine yapılan çalışmaları sunmaktadır. Grubumuz, iyi belirlenmiş hedefleri ve ilk çalışmalarının ümit verici sonuçlarından dolayı ISPE PAT Yönetim Kurulunun çalışmalarına katılmaya davet edilmiştir.

Türkiye Ülke Profili (pdf)