ISPE – Sağlık Bilimleri Derneği

ISPE - Sağlık Bilimleri Derneği
02 Mart 2007
Eğitim Semineri Konuşmacı Özgeçmişleri

(Programdaki konuşma sırasına göre)

John Nichols

Halen Foster Wheeler'ın Farmatösik Teknoloji Direktörü olan Bay John Nichols, sağlık bilimleri sektöründe 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Özel projelere danışmanlık yapmasının yanı sıra teknoloji bilimlerinin küresel koordinasyonunu da yürütmektedir. Bitmiş ürün, biyokimyasallar ve etken maddelerin üretim fabrikalarının tasarımlarını yapmıştır. 'Containment' konusunda özel ihtisas sahibidir.

Çeşitli ISPE konferanslarında 'Containment', risk ve yaratıcılık konularında konuşmalar yapmış olup, 2003 yılında katkılarından dolayı ISPE'de yılın üyesi seçilmiştir. Halen ISPE Yönetim Kurulu'nda direktör konumundadır.

Imperial College'den Kimya Mühendisi olarak mezundur ve Thames Polytechnic'den işletme diploması almıştır. İngiliz Kimya Mühendisleri Enstitüsü'nün üyesidir.


Torsten Belger

Bay Torsten Belger halen İngiliz Powder Systems Ltd. şirketinin Satış Genel Müdürü'dür. Bay Belger, Alman ve İngiliz üniversitelerinde eğitim görmüştür. Kendisi 'Containment' konusunda tanınan bir isimdir ve son 12 yıl içerisinde ilaç endüstrisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde, 'Containment' sistemleri için spesifikasyon, tasarım ve konsept üretmiştir. Önde gelen kimya ve farmasötik yayınlarında çeşitli makaleleri çıkmıştır. Ayrıca değişik uluslararası seminer ve konferanslarında (örneğin ISPE, Concept Heidelberg) konuşmalar yapmıştır.


Richard Denk

Bay Richard Denk, HECHT Anlagenbau GmbH firmasının Farma Departmanı Direktörü'dür. 'Containment', 'Kalifikasyon', 'Validasyon' ve 'Hijyen' konularında uluslararası seminerler vermektedir. Kendisinin bu konularda yayımlanmış makaleleri vardır. Ayrıca uluslarası konferanslarda konuşmacı olarak yer almakta ve Avrupa GMP Rehberinin 'Hijyenik Tasarım' ve 'Containment' ile ilgili bölümlerinde yazar olarak görev yapmaktadır. Sigmaringen Üniversitesi'nde 'Hijyenik Tasarım', 'Farmasötik Mühendislik', 'Denetim', 'Kalite Kontrol', 'Kalifikasyon' ve 'Validasyon' konularında eğitim görmüştür.


Mike Davies

İngiltere Greenwich Üniversitesi'nde işletme eğitimi almıştır. Takiben boya ve kimya endüstrisinde çalışmış olup, son 15 yıldır Extract Technology Firmasında çalışmaktadır. Halen aynı firmanın Satış ve Pazarlama Müdürüdür.

Extract Technology Firması, ilaç sektörü için 'Containment' konusunda teknolojik çözümler üretmektedir. Özellikle numune alma, tartım, izolatör birimleri ve kuru toz transfer sistemleri üzerine uzmanlaşmıştır. ISEP Paris Üniversitesi'nden mühendislik dalında yüksek lisans derecesine sahiptir.


Oliver Nulty

Containment Service Providers UK Ltd Şirketini iki yıl önce kuran Bay Nulty, daha önce 31 sene müddetle Proje Müdürü,İmalat Müdürü ve Baş Mühendis olarak ICI, Zeneca ve AstraZeneca firmalarında çalışmıştır. AstraZeneca'dan ayrılmadan önce Macclesfield Fabrikasında İmalat Geliştirme Bölümü'nde Esnek Containment Sistemi'ni kurmuştur. Son iki sene içerisinde de Esnek Containment Sisteminin uygulama alanını genişleten çalışmalar yapmıştır.

İmalat Proseslerinde kullanılabilen bir 'Containment' felsefesini geliştiren kişiliği ile 'Containment' teknolojisinin pratik uygulamalarıyla ilgili bir eğitim kursu hazırlamıştır.


Massimo Golia

Bay Massimo Golia'nın ilaç endüstrisinde yirmi yılı aşkın iş tecrübesi vardır. Onsekiz yıl önce katıldığı Pall Corporatıon Firmasının İtalya şubesinde halen Biofarmasötik Bölümü' nün Pazarlama Müdürüdür. Bu pozisyonla ilgili olarak Filtrasyon, Ayrışma ve Pürifikasyon uygulamalarındaki en son teknoloji ve mevzuatı yakından takip etmektedir. Önde gelen İtalyan İlaç Endüstrisi dergilerinde makaleleri yayımlanmakta ve endüstri ile üniversite bünyelerinde konferanslar vermektedir. Kendisi İtalya ISPE Şubesinde önemli görevler yürütmekte olup, halen teslimatçı firmalar komitesinin başkanıdır. Aynı zamanda İtalya İlaç Endüstrisi için hazırlanmakta olan 'Steril Formların İmalat Proses Validasyonu' adlı teknik manueli hazırlayan editörler arasındadır. Avrupa düzeyinde ise ECI (Göz Bakım Endüstrisi) Çalışma Grubu üyesidir.


Yann d'Aramon

Üretim sektöründe bilişim uygulamaları konusunda dünya liderlerinden biri olan Pertinence Firmasının genel müdürüdür.

Bay d'Aramon, bilgi teknoljileri endüstrisinde geniş tecrübeye sahiptir ve son 10 yıldır yazılım tedarikçilerinin ilaç sektöründe daha aktif olmalarına odaklanmıştır. Daha önce çalıştığı Brightrivers firmasında proses modelleme ve tedarik zinciri optimizasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. ISEP Paris Üniversitesi'nden mühendislik dalında yüksek lisans derecesine sahiptir.